Nowe konto >
PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PUNKTÓW HANDLOWYCH SPRZEDAJĄCYCH ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ CORTEVA AGRISCIENCE
Regulamin Programu
Agro-Karta 2024
TM ®SM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2024 Corteva.
Organizatorem programu motywacyjnego Agro-Karta jest firma @VENTURE SA, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396282, REGON 143161749, NIP: 5213610512, kapitał zakładowy: 915.000,00 złotych w całości opłacony, e-mail: kontakt@agro-karta.com.pl.